Bestuur

 

Het bestuur van de Stichting Beheer en Exploitatie Tuindorpbad bestaat geheel uit vrijwilligers en is samengesteld uit:

Voorzitter Annie Doornbos
Secretaris Christine Maas info@tuindorpbad.nl
Penningmeester Jasper Meere penningmeester@tuindorpbad.nl
administratie@tuindorpbad.nl
Bestuurslid onderhoud Herman Esman

Martin Richters

Bestuurslid dagelijkse gang van zaken Janine Francken