Historie

Het Tuindorpbad is een rijksmonument, centraal gelegen in de wijk Tuindorp in Hengelo Overijssel, met een interessante geschiedenis. Het dateert van 1923 en is daarmee het oudste natuurbad van Nederland dat nog steeds als zwemgelegenheid in gebruik is.

Een korte geschiedenis

Het Tuindorpbad is gesitueerd in de wijk Tuindorp aan de zuidkant van de metaalstad Hengelo. Het natuurbad is gesitueerd in een voormalige zandafgraving ten behoeve van woningbouw van het Tuindorp uit de twintiger jaren. Jaarlijkse controle van het zwemwater toont aan dat vanwege de kwaliteit van het zwemwater het Tuindorpbad gerekend mag worden tot een van Overijssels schoonste natuurbaden.

Door zandafgraving ten behoeve van de bouw van het Tuindorp ‘t Lansink ontstond een grote vijver. Op verzoek van de bewoners werd in die vijver een bad- en zweminrichting gerealiseerd. De opstallen werden ontworpen door A.K. Beudt, een van de architecten van Tuindorp ‘t Lansink. Architect Beudt vestigde zich ook in het hart van ’t Lansink, aan de C.T. Storkstraat.

Oude ansichtkaart van het tuindorpbad

Bewoners en bedrijven brachten het geld bijeen om de bouw te realiseren. In het voorjaar van 1923 werd het bad in gebruik genomen. De gemeente Hengelo kwam in 1959 met plannen voor de bouw van een modern zwembad in de buurt van het Tuindorpbad. Deze plannen gingen echter in de ijskast om er in 1968 weer uit te komen in de vorm van een combibad in Hengelo Noord. Deze plannen werden gerealiseerd. Aan dit nieuwe bad verloor het Tuindorpbad veel klandizie.

In 1972 ging het Tuindorpbad over in handen van de gemeente, maar de Stichting bestaande uit wijkbewoners namen de exploitatie op zich omdat de gemeente het bad overnam zonder de verplichting tot exploitatie. In 1977 ontstond een vriendenkring die hand- en spandiensten verleent om zo de exploitatielast te verlichten. Het zwembad bleef open omdat het nog steeds aantrekkingskracht had voor de bewoners in de directe omgeving van het bad. Belangrijker wellicht was, dat het bad een goede sociale functie vervulde. In 1978 kwam ook de exploitatie van het bad in handen van de gemeente Hengelo.

Gemeentelijke bezuinigingen waren de oorzaak dat in 1987 het bad op de nominatie stond voor sluiting. Een bewogen raadsvergadering had tot resultaat dat het Tuindorpbad niet gesloten zou worden. Het onderhoud zou echter op een minimum peil worden geplaatst, en de Vrienden van het Tuindorpbad werden meer ingeschakeld bij het beheer van het bad.

oude ansichtkaart, luchtfoto

Dankzij de strijd van de bewoners van het Tuindorp kon het fraaie Tuindorpbad behouden worden. In 1995 is de Stichting Beheer en Exploitatie Tuindorpbad opgericht. Daarmee is het bestaan van het laatste Hengelose natuurbad naar verwachting voor een lange tijd gewaarborgd.
Het bad neemt nu een prominente plaats in bij de belevenis van de bewoners, als een onlosmakelijk onderdeel van het Tuindorp.