Protocol Verantwoord Zwemmen Tuindorpbad (volledig)

Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM)
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD)
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling)
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; Wij realiseren ons dat het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk is. Was in ieder geval handen en armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet
 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus
 • Vermijd het aanraken van je gezicht
 • Schud geen handen
Voor beheerders
 • Hygiëneregels moeten hangen bij het betreden van de badinrichtingen en worden binnen meermaals herhaald (bij relevante ruimtes zoals kleedkamers, douches, etc.)
 • Regels voor medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers staan op de website en worden actief naar gebruikers gecommuniceerd
 • Er wordt zoveel als mogelijk een 1-richting looproute ingesteld zodat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden
 • Medewerkers en vrijwilligers zien er op toe dat niet meer dan 30 personen tegelijk in het Tuindorpbad aanwezig zijn
 • De Tuinzaal, de binnen douches en het winkeltje blijven tot nader order gesloten
 • De vigerende schoonmaakprotocollen worden strikt nageleefd
 • Tijdens de openingstijden zijn 3 vrijwilligers aanwezig die toezien op de naleving van hetgeen in dit protocol is gesteld
 • Medewerkers krijgen een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol moet worden uitgevoerd
 • Medewerkers hebben de bevoegdheid zwemmers aan te spreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels
 • Medewerkers krijgen instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren
 • De huisregels worden in lijn gebracht met dit protocol
 • Handenwasgelegenheid en toiletten blijven gesloten; de badjuffrouw heeft in noodgeval een sleutel. Na gebruik worden deze regelmatig schoon gemaakt, minimaal 1 keer per dag
 • De kleedhokjes zijn slechts bedoeld om snel om te kleden. Kleren en schoeisel dient in een tas te worden meegenomen
 • EHBO-middelen en AED zijn te allen tijde gemakkelijk toegankelijk
Specifiek voor zwemmers
 • Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar
 • Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden
 • Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op
 • Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet
 • Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in het Tuindorpbad hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes
 • Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum
 • Zwemmers dienen onderlinge afstand te bewaren en inhalen is niet toegestaan
 • Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel)
 • Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie
 • Douche thuis voor en na het zwemmen
 • Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD)
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
Specifiek voor medewerkers
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat
 • Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig met een schoonmaakmiddel bij start van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen
 • Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment fysiek contact
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD)
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld
 • Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt.
Specifiek voor huurders
 • Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels die het Tuindorpbad heeft vastgesteld en dat deze nageleefd worden
 • Communiceer de geldende regels met de cursusdeelnemers via de eigen communicatiemiddelen en controleer of het zichtbaar aanwezig is op de accommodatie
 • Geef trainers/instructeurs de instructie dat zij deelnemers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels
 • Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiëne en schoonmaakmiddelen voor je medewerkers en deelnemersGeef medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij deelnemers moeten helpen bij het naleven van de regels.
Fasen van openstelling per doelgroep en richtlijnen tijdens gebruik

Het Tuindorpbad gaat gefaseerd naar de reguliere situatie toe. Wij hanteren hierin verschillende fasen:
Fase 0: alles gesloten (de huidige situatie)
Fase 1: beperkte opening onder strikte regels
Fase 2: reguliere opening
Binnen fase 1 wordt de mogelijkheid geboden om onder strikte en verantwoorde voorwaarden open te zijn om mensen op een veilige manier te laten sporten en bewegen en aan hun gezondheid te laten werken. Te allen tijde is het kunnen bewaren van de 1,5 meter afstand tussen personen de stelregel.

Routing
 • De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar
 • Na afloop van het zwemmen wordt iedereen verzocht de badinrichting zo spoedig mogelijk te verlaten
 • In het Tuindorpbad zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing is dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen
 • Kaartverkoop en tonen abonnement gebeurt direct na binnenkomst. Er is absoluut geen fysiek contact. Betaling kan alleen d.m.v. pinnen
 • Medewerkers en vrijwilligers zien er op toe dat niet meer dan 30 zwemmers tegelijk in het Tuindorpbad aanwezig zijn. Aan een vaste groep zwemmers zal verzocht worden gefaseerd het bad te bezoeken.
Omkleden
 • Bij aankomst bij het Tuindorpbad hebben zwemmers de badkleding al aan onder de gewone kleding
 • De zwemmers kunnen gebruik maken van de kleedhokjes. Mits de routing en de 1,5 meter afstandsregel dit toelaat
 • Er blijft geen kleding in omkleedhokjes of gemeenschappelijke kleedruimten achter. Zwemmers nemen zelf een tas mee waarin de kleding en het schoeisel bewaard wordt
Douche en toiletgebruik
 • Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan
 • Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden minimaal 1 keer per dag schoongemaakt. Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de branche blijven gelden
 • Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek;
Gebruik materialen en hygiëne
 • Maak gebruik van de handenwasgelegenheden
 • Maak zo min mogelijk gebruik van (speel- en drijf-) materialen
 • Beperk het gebruik van materialen zoveel mogelijk tot 1 persoon;
Naschrift

Dit document is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche: Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), Zwembadpoli, Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).
Het bestuur van het Tuindorpbad heeft dankbaar gebruik gemaakt van dit basisprotocol.
Bij aanpassingen in de coronarichtlijnen vanuit de overheid voert de zwembranche gezamenlijk de noodzakelijke aanpassingen in bovenstaand protocol door en zal ook het Tuindorpbad deze aanpassingen volgen.

Versie 1.1 (08-05-2020)