Per 15 september wordt de website tuindorpbad.nl niet meer door mij beheerd. Het bestuur van de stichting Beheer en Exploitatie Tuindorpbad neemt het dan van mij over.