Algemene Voorwaarden

Voor het Tuindorpbad zijn algemene voorwaarden opgesteld voor het beheer. Hierin zijn onderstaande gedragsregels opgenomen die in oorsprong gelijk zijn aan de gedragsregels die bij andere openbare zweminstellingen, zoals het Twentebad, worden gehanteerd.

 • Door het kopen van een abonnement of een entreekaartje aanvaardt u de verplichting alle aanwijzigingen en voorschriften die door het personeel of het management gegeven worden op te volgen.
 • Het Tuindorpbad is voor iedereen toegankelijk, echter: Uitsluitend met een geldig toegangsbewijs.
 • Kinderen onder zeven jaar moeten onder begeleiding van een volwassene zijn.
 • Kinderen tot 8 jaar zijn verplicht om, ook op de kant en op het strand, zwemvleugeltjes te dragen.
 • Met zwemvleugeltjes mag niet in het diepe zwembadgedeelte worden gezwommen.
 • Ongeoefende zwemmers mogen niet in het diepe zwembadgedeelte zwemmen.
 • Men dient zich zodanig te gedragen, dat overige bezoekers en personeel geen overlast ondervinden. Bij ernstige situaties zoals ongewenste intimiteiten, agressief gedrag of diefstal wordt altijd de politie ingeschakeld en zal aangifte worden gedaan.
 • Papier en afval dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.
 • Het is niet toegestaan mee te nemen: huisdieren, glaswerk, alcoholische dranken, drugs, injectienaalden of wapens.
 • Er geldt een rookverbod (ook voor de e-sigaret e.d.) voor het gehele Tuindorpbad, inclusief de opstallen.
 • Men is verplicht, gevonden voorwerpen af te geven aan de kassa.
 • Het bezoek aan deze accommodatie is geheel voor eigen risico. Het management aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.
 • Het is niet toegestaan te fotograferen en/of te filmen zonder toestemming van de badmeester of het bestuur van het bad.
 • Bezoekers door wier toedoen schade aan deze accommodatie wordt toegebracht, zullen wettelijk aansprakelijk worden gesteld.
 • Het niet opvolgen van deze huisregels kan een ontzegging van de toegang tot het bad tot gevolg hebben.
 • Met klachten en opmerkingen kunt u terecht bij het Bestuur van de Stichting.